شیشه کنترل کننده انرژی با فناوری نانو

در خانه‌هایی با پنجره‌های قدیمی، 20 تا 30 درصد اتلاف انرژی از راه پنجره‌ها انجام می‌شود. با استفاده از فناوری نانو، نسل جدیدی از شیشه‌های کنترل کننده انرژی در ایران تولید شده است که ضریب انتقال حرارت آن‌ها یک‌ششم شیشه‌های معمولی است و درواقع مانند یک عایق حرارتی عمل می‌کنند و استفاده از آن‌ها باعث صرفه‌جویی در مصرف انرژی می‌شود.