ویدیوی معرفی دستگاههای نانویی ایرانی برای تصفیه آب و پساب

تمام اجزا سیستم های تصفیه آب و پساب به دست فناوران جوان و متخصص ایرانی اجرا شده است. در این دستگاه با استفاده از فناوری نانو جاذب هایی تولید شده است که نه تنها قدرت جذب آلاینده های آب را ارتقا می دهد بلکه طول عمر جاذب نیز افزایش می یابد.