نانوفیلترهای لیفی

نانوفیلترهای لیفی

غشاء نانوفیلتراسیون یکی از غشاءهای محرک- فشاری با خصوصیاتی مابین اسمز معکوس و غشاء اولترافیلتراسیون است. فیلتر نانو لیفی از یک‌لایه نانولیف بسیار ظریف تهیه‌شده به روش الکتروریسی و زیرلایه‌های انعطاف‌پذیر تهیه‌شده است. مزیت این غشاء در مقایسه با غشاءهای دیگر، اندازه حفره‌های نانومتری است که حتی توانایی حذف ویروس‌ها، باکتری‌ها و مواد نانومتری را داراست. نانو‌فیلترهای کاربردی در صنایع در دودسته فیلترهای نانو لیفی و فیلترهای حاوی نانو ذرات تقسیم‌بندی می‌شوند. نانوفیلترها در کاربردهایی نظیر ماسک‌های خانگی، پزشکی و صنعتی، فیلتراسیون آب و پساب کارخانه‌ها از کارایی بالایی برخوردار است. با توجه به مزایای به‌کارگیری نانوفیلتراسیون در صنایع مختلف، پیش‌بینی‌های صورت گرفته از آینده بازار این محصولات و پتانسیل بالقوه این فناوری در کشور، لزوم توجه هر چه بیشتر صنایع داخلی به این فناوری ضروری به نظر می‌رسد.