نانوآفت‌کش و اثر آن در کنترل آفات

نانوآفت‌کش و اثر آن در کنترل آفات

نهاده‌هایی چون آب، کود و سم جزءِ جدایی‌ناپذیر صنعت کشاورزی محسوب می‌شود که کمبود و یا نبود این عوامل، گاه خسارت‌های جبران‌ناپذیری را بر این حوزه و اقتصاد آن تحمیل خواهد کرد. در این میان نقش استفاده از سموم کشاورزی بسیار چشمگیر است. هجوم آفات به باغات و مزارع به منزله‌ی تهدید منابع غذایی بشر می‌باشد. به منظور حفظ این منابع ارزشمند غذایی و کنترل آفات، باید از آفت‌کش‌هایی مناسب در زمان نیاز استفاده شود. علاوه بر این، استفاده از این مواد نباید سلامتی انسان و جانوران را به مخاطره بیاندازد. به همین دلیل استفاده از آفت‌کش‌هایی که بتواند ضمن کم‌ خطر بودن برای انسان، جانوارن و محیط زیست، اثر‌گذاری بیشتری را نیز در کنترل آفات از خود نشان دهد، امری ضروری به نظر می‌رسد. فناوری نانو این قابلیت را داراست که با تولید فرمولاسیون جدیدی از آفت‌کش‌ها، نقش به سزایی را در کنترل آفات و حفظ منابع غذایی داشته و بیش از پیش موجب رونق صنعت و اقتصاد کشاورزی شود.