فولادهای نانوساختار TWIP

فولاد یکی از پرکاربردترین مواد در دنیاست. جایگاه ویژه این ماده در بین سایر مواد به دلیل در دسترس بودن، قابلیت بازیافت و امکان ساخت در گستره وسیعی از قطعات با خواص منحصربه‌فرد است.
در حال حاضر با گسترش فناوری نانو توجه ویژه‌ای به پتانسیل‌های فولاد در صنایع مدرن شده است و تعداد زیادی از مؤسسات مطرح دنیا تحقیقات خود را در زمینه فولادهای نانوساختار دنبال می‌کنند. تمرکز بسیاری از تحقیقات، تلاش برای دست‌کاری فولاد در مقیاس نانومتری با استفاده از روش‌های ابداعی جدید و روش‌های آلیاژسازی نو است.