ویدیوی مراسم رونمایی از دستگاه صنعتی پلاسما دژ

مراسم رونمایی از دستگاه صنعتی پلاسما دژ برای ایجاد ویژگی آب‌گریزی در کفش ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ در مرکز تجاری‌سازی نانوفناوری کاربردی برگزار شد؛ این مراسم با حضور دبیر کل جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران، مدیر کارگروه صنعت و بازار ستاد توسعه فناوری نانو، تیم فناور سازنده دستگاه از شرکت بسا فن‌آوران نصیر و اعضاء شرکت تولیدی کفش سپنتا برگزار شد.