بازدید سفیر ایران در برونئی دارالسلام از ستاد توسعه فناوری نانو و میکرو