رونمایی از محصول راهبردی نانوکاتالیست به مناسبت روز فناوری و نوآوری با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور

رونمایی از محصول راهبردی نانو کاتالیست به مناسبت روز فناوری و نوآوری با حضور روح الله دهقانی فیروزآبادی معاون علمی و فناوری رئیس جمهور
حضور روح الله دهقانی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس‌جمهور در شرکت دانش بنیان اکسیر نوین فرایند آسیا از محصولات نانوکاتالیستی تولید بار اول همچون «نانوکاتالیست تبدیل استیلن در جریان اتیلن» (استیلن کانورتور) و «نانوکاتالیست ایزومریزاسیون زایلن ها و اتیلن بنزن به پارازایلین» رونمایی کرد.