افزایش بیش از ۲۰۰ برابری طول عمر قطعات کمپرسور در صنعت نفت و گاز

مهندس حسن جهدی مدیرعامل شرکت فناوران نانو پوشش جِم درباره اهمیت استفاده از پوشش‌ها در صنعت می‌گوید که در برخی قطعات کمپرسورها، استفاده از پوشش می‌تواند طول عمر را در قطعات ۲۰۰ تا ۳۰۰ برابر افزایش دهد.

شرکت فناوران نانو پوشش جم در حوزه تجهیزات پوشش‌دهی فوق سخت به روش PVD فعالیت دارد. مهندس حسن جهدی درباره وسعت استفاده از نانوپوشش در صنعت می‌گوید: «فناوری نانوپوشش‌ها به قدری در صنایع جا باز کرده و توانسته نقش ایفا کند که به عنوان یک صنعت مادر شناخته می‌شود. اما چرا این اتفاق افتاده؟ دلیل این امر نقشی است که یک پوشش در کاربرد یک محصول صنعتی می‌تواند ایفا کند. عصاره و چکیده یک محصول را می‌توان در قالب یک پوشش لایه نازک روی سطح آن ایجاد کرد. ما در صنایع مختلف با قطعاتی مواجه هستیم که از نقطه نظرهای مختلف نظر خواص مکانیکی، طول عمر، سایش و مقاومت به خوردگی نیاز هست که ما خواص ویژه‌ای را روی سطح اعمال کنیم. لذا در اینجا پوشش می‌تواند نقش مورد نظر را ایفا کند.»

مدیرعامل شرکت فناوران نانو پوشش جم درباره کاربردهای نانوپوشش در صنایع مختلف می‌گوید: «در صنعت نفت و گاز، ما برای کنترل خوردگی و کاهش آن از نانوپوشش استفاده می‌کنیم. استخراج و بهره‌برداری از نفت شرایط خاص دارد، این صنعت از نظر خوردگی محیط بسیار خورنده‌ای دارد در نتیجه استفاده از پوشش می‌تواند به کاهش میزان خوردگی در این شرایط کمک کند. در توربوکمپرسورهای گازی برای کنترل سایش و خوردگی این توربوکمپرسورها از پوشش استفاده می‌شود که خود یک فناوری هایتک در جهان محسوب می‌شود. افزایش راندمان و طول عمر مجموعه قطعات این کمپرسورها که معمولا قطعات بسیار گران‌قیت و پراهمیتی است از دیگر کاربردهای پوشش است.»

وی در پاسخ به این سوال که زمانی که افزایش طول عمر با پوشش صحبت می‌کنیم، چقدر افزایش مورد نظر است، گفت: «این قطعات بدون پوشش فاقد عملکرد مناسب هستند، اما با توسعه پوشش‌ها و ورود فناوری‌نانو به حوزه پوشش‌ها، این نقش روز به روز پراهمیت‌تر شده است، به طوری که بسیاری از شرکت‌ها تولیدکننده این قطعات، بخش عمده‌ای از برنامه تحقیق و توسعه خود را روی پوشش متمرکز کرده‌اند. برای افزایش طول عمر ما با یک مثلث روبرو هستیم که نوع پوشش، نوع قطعه و شرایط کاری سه ضلع این مثلث را می‌سازند. اگر بخواهیم برای یک قطعه خاص در یک کمپرسور مثالی بزنیم، استفاده از پوشش می‌تواند طول عمر را تا ۲۰۰-۳۰۰ برابر افزایش دهد. در اینجا فقط موضوع طول عمر به‌تنهایی مطرح نیست، گاهی ما از پوشش استفاده می‌کنیم تا عملکرد یا خواص ویژه‌ای را برای یک کمپرسور یا قطعه‌ دیگری به ارمغان بی‌آورد.»