تجربه مثبت یک گلخانه‌دار بعد از دو سال استفاده از دستگاه نانوحباب

مهندس اتحادی یکی از گلخانه‌دارهایی است که برای کشت توت‌فرنگی از دستگاه نانوحباب استفاده کرده است. بعد از دو سال کار، ایشان معتقد است که فناوری نانوحباب هم برداشت محصول را افزایش داده و هم میزان آفت و بیماری را به شکل قابل توجهی کاهش داده است.
اتحادی می‌گوید: «کار ما کشاورزی هیدروپونیک است، که در آن بدون نیاز به خاک و تنها با آب، اقدام به تولید توت‌فرنگی می‌کنیم. در نتیجه گیاه به اکسیژن محلول در آب نیاز دارد. دستگاه نانوحباب شرکت نانوفناوری سراج میزان اکسیژن را در آب افزایش می‌دهد که این موضوع موجب رشد بهتر گیاه شده که این کار از طریق جذب بهتر مواد صورت می‌گیرد. همچنین پاتوژن‌ها در اثر وجود نانوحباب از بین می‌روند. در واقع استفاده از این دستگاه موجب افزایش سلامت گیاه می‌شود.»
وی می‌افزاید: «در توت‌فرنگی جذب کلسیم اهمیت زیادی در ماندگاری میوه دارد، جذب از طریق نوک ریشه صورت می‌گیرد که بیماری‌ها بیشترین صدمه را دقیقا به نوک ریشه می‌رسانند. نانوحباب‌ها با از بین بردن پاتوژن‌ها موجب سلامت نوک ریشه و افزایش جذب کلسیم می‌شوند.»
به گفته این گلخانه‌دار، طی سال‌های گذشته بسیاری از کشاورزان به‌دلیل آفت و بیماری از این حوزه خارج شدند که استفاده از نانوحباب می‌تواند با کاهش آفت و پاتوژن‌ها به بهبود و سلامت گیاه کمک کند. از نظر ایشان بعد از یک فصل برداشت، بازگشت سرمایه در این فناوری صورت می‌گیرد و نیاز به زمان طولانی برای بازگشت سرمایه نیست.
وی می‌گوید: «تا قابل از استفاده از نانوحباب، برداشت محصول ما سه کیلوگرم در هر متر مربع بود که با استفاده از این فناوری این رقم به ۲۰ کیلوگرم رسیده است.»