کاربرد فناوری نانو در پوشش‌های ضدنقش و ضدنوشتار

کاربرد فناوری نانو در پوشش‌های ضدنقش و ضدنوشتار

پوشش‌های آنتی‌گرافیتی (ضد نقش و نوشتار) یکی از کاربردهای فناوری نانو در بهبود کیفیت فضاهای شهری و محافظت از نما و افزایش زیبایی بناها است. عملکردی که از این پوشش‌های ضد نقش انتظار می‌رود، این است که نقش محافظ را برای سطوح نما ایجاد می‌کنند، تا از ترسیم شدن نوشته‌ها یا تصویرهای نامناسب بر روی نمای ساختمان‌ها، دیوارهای محیط شهری، پل‌ها، ابنیه تاریخی و… پیشگیری شود. با اعمال پوشش‌های آنتی‌گرافیتی بر روی سطوح، قدرت چسبندگی مواد گرافیتی بر روی سطوح کاهش می‌یابد.
به‌طور کلی پوشش‌های ضد نوشتار مدت زیادی است که به بازار عرضه شده و از آن‌ها در محل‌های مختلفی استفاده می‌شود. اما این پوشش‌ها دارای نقایصی هستند که مهمترین آن‌ها ماندگاری و دوام پایین این پوشش‌ها است، که این ضعف عمده با کمک فناوری نانو برطرف شده است.