برگزاری کارگاه «معرفی فناوری میکروفلوئیدیک و کاربرد آن در حوزه دارو و انرژی»

کارگاه آموزشی با عنوان «معرفی تکنولوژی میکروفلوئیدیک و زمینه‌های پژوهشی آن در حوزه‌ی داروی، نفت و گاز» در چهاردهمین نمایشگاه فناوری نانو برگزار می‌شود.

محورهای این کارگاه:

  • معرفی دانش و فناوری میکروفلوئیدیک
  • کاربردهای تکنولوژی میکروفلوئیدیک جهت تولید نانو حامل‌های دارویی
  • استفاده از تکنولوژی میکروفلوئیدیک در تولید نانوکاتالیست‌ها

این دوره آموزشی با هزینه ۲۰۰ هزار تومان توسط دکتر سید علی موسوی شایق، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد، محقق پسادکتری دانشگاه هاروارد و مدیرعامل شرکت ریزسامانه بهبود درمان برگزار می‌شود.

این کارگاه از ساعت ۱۱  الی  ۱۳ روز سه‌شنبه ۱۶ آبان در سالن خلیج فارس کارگاه شماره یک برگزار می‌شود.