کاربرد فناوری نانو در سازه‌های بتنی هوشمند با قابلیت خودترمیم شوندگی

کاربرد فناوری نانو در سازه‌های بتنی هوشمند با قابلیت خودترمیم شوندگی

در دهه‌های ‌اخیر تحقیقات‌ گسترده‌ای ‌بر کاربرد فناوری‌نانو ‌در حوزه‌های مختلف صنعت ساختمان و از جمله بتن انجام شده است. تاکنون فناوری‌نانو در صنعت بتن امکان بهبود مشخصات بنیادی بتن، نظیر مقاومت، دوام، سبکی، انعطاف‌پذیری، نفوذ‌ناپذیری، تولید بتن‌هایی ‌با قدرت ‌عایق ‌صوتی‌ و حرارتی ‌بالا و خود‌‌تمیز‌شوندگی‌ را به اثبات رسانده است. خود‌ترمیم‌شوندگی بتن نیز یکی دیگر از کاربردهای فناوری‌نانو در صنعت‌ بتن ‌است. واژه خود‌ترمیم‌شوندگی‌ به معنی توانایی ‌ماده ‌برای بازسازی تخریب است. تولید و توسعه‌ بتن‌های‌ خود‌ترمیم ‌برای ساخت سازه‌های‌ حساس ‌شهری‌ که هزینه‌های‌ گزاف‌ ترمیم را در دراز‌مدت‌ در پی‌خواهد داشت، بسیار حائز اهمیت ‌است.