کاربرد فناوری نانو در بخش انتقال شبکه برق‌ر‌سانی

کاربرد فناوری نانو در بخش انتقال شبکه برق‌ر‌سانی

فناوری نانو به عنوان انقلاب تكنولوژيك قرن ۲۱ موجب دگرگوني در حوزه‌هاي مختلف از جمله مواد، انرژي، محيط زيست، الكترونيك و… گشته است. یکی از حوزه‌های مهمی که با استفاده از اين فناوری امكان تامین نيازهاي صنعت با خواص بهتر، کاهش هزينه‌ها و تلفات انرژی وجود دارد، صنعت برق است. خواص مورد نظر مي‌تواند خواص فيزيكي، مكانيكي، متالورژيكي، شيميايي و غيره در سه بخش تولید (نیروگاه)، شبکه انتقال و شبکه توزیع باشد. با توجه به كاهش ذخاير نفتي و افزايش نياز جهاني براي تامين انرژي، بكارگيري فناوری نانو در حوزه برق و انرژي مورد توجه فراوان قرار گرفته است. پيش‌بيني مي‌شود كه با بهره‌گيري از فناوری نانو توليد برق به ميزان ۲۰ تا ۲۵ درصد تا سال ۲۰۲۰ افزايش يابد