کاربرد فناوری نانو در آنالیزگرهای جدید صنایع بالادستی نفت

کاربرد فناوری نانو در آنالیزگرهای جدید صنایع بالادستی نفت

فرآیندهای صنایع نفتی اعم از بالادستی و پایین‌دستی وابستگی زیادی به تجهیزات آنالیزی دارد. کمتر فرایندی را در صنایع نفت می‌توان یافت که بدون وجود دستگاه‌های آنالیزی در آزمایشگاه‌ها، کیت‌‌‌های آنالیزی برخط و حسگرها قابل پیاده‌سازی باشد.
در این میان، استفاده از تجیهزات آنالیزگر در صنایع بالادستی نقش مهمی را در حفظ میزان تولید نفت از مخازن نفتی بر عهده دارد. علاوه بر کاربردهای مرسوم تجهیزات آنالیزی، استفاده از این تجهیزات در مدیریت مخزن مقوله جذاب و جدیدی است که مورد توجه شرکت‌‌‌های بزرگ نفتی قرار گرفته است.
یکی از مباحث روز صنایع بالادستی نفت، افزایش طول عمر مخازن نفتی به کمک شیوه‌‌‌های موسوم به مدیریت مخزن است. عمده‌‌‌ترین اهداف مدیریت مخزن افزایش تولید نفت و گاز، افزایش ذخایر قابل استحصال نفت و گاز در کنار کاهش هزینه‌‌‌های تولید است.
یکی از الزامات رسیدن به اهداف مدیریت مخزن، شناخت دقیق و کامل شرایط حاکم بر مخزن و امکان پیش بینی رفتار مخازن نفتی در آینده است.
از این منظر، فناوري نانو می‌‌‌تواند به کمک نانو‌حسگرها به مدیریت مخزن کمک کند. با ساخت نانوحسگرهاي جديد مي‌‌‌توان اطلاعات بسيار دقيقي از مخزن و شرایط آن بدست آورد.