گزارش صنعتی کاربردهای فناوری‌نانو در ایجاد خواص آب‌دوستی و آب‌گریزی در اسباب‌بازی‌ها

وجود خاصیت آب‌دوستی و آب‌گریزی در وسایل و عروسک‌ها و اسباب‌بازی‌های پلاستیکی کودکان مسئله‌ای است که بسته به نوع استفاده آن‌ها می‌تواند کاربردی باشد. در برخی اسباب‌بازی‌ها هدف اصلی عدم جذب آب و به تبع آن کاهش تجمع میکروب‌ها و باکتری‌ها، آب‌گریز بودن یک ویژگی مثبت است. یا در موارد دیگر افزایش و بهبود جذب آب هدف نهایی است؛ بنابراین وجود این ویژگی‌ها موارد مهمی هستند که مانند همیشه فناوری نانو برای ایجاد این ویژگی‌ها می‌تواند کمک‌کننده و مثمرثمر باشد. به عنوان مثال با استفاده از نانوذرات هیدروفوب می‌توان خاصیت آب‌گریزی شن‌های جادویی را افزایش داد. به این صورت که با افزودن نانوذرات آب‌گریز مانند نانوذرات اکسیدروی به پلیمر تری متیل هیدروکسی سیلان خاصیت دفع آب آن را افزایش دهند. یا برای بهبود خاصیت آب‌دوستی اسباب‌بازی‌های پلیمری اسفنجی، می‌توان از نانوذرات سیلیکا استفاده کرد؛ بنابراین فناوری نانو در زمینه ایجاد خاصیت آب‌دوستی و آب‌گریزی می‌تواند بسیار راهگشا باشد. در این گزارش صنعتی به این موضوع بیشتر پرداخته شده است.
گزارش صنعتی کاربردهای فناوری نانو در ایجاد خواص آب‌دوستی و آب‌گریزی در اسباب‌بازی‌ها را از اینجا دریافت کنید.