کاربرد فناوری نانو در حسگرهای ساختمانی

کاربرد فناوری نانو در حسگرهای ساختمانی

یکی از کاربردهای نانومواد استفاده از آن‌ها در ساخت حسگرها است. حسگرها ابزارهایی هستند که تحت شرایط خاص، از خود واکنش‌های پیش‌بینی شده و مورد انتظار نشان می‌دهند. شاید دماسنج را بتوان جزء اولین حسگرهایی که بشر ساخت به حساب آورد. اندازه‌گیری دقیق پارامترها در مقیاس بسیار ریز (نانو)، از قبیل تغییرات فیزیکی یا حضور گونه‌های شیمیایی مستلزم استفاده از حسگرهایی در مقیاس نانو است.
نانوحسگر وسیله‏‌ای است بسیار ظریف و در عین حال دقیق و حساس، که قادر به شناسایی و ارائه پاسخ به محرک‏های فیزیکی است. گستره عملکرد این حسگرها در ابعاد نانومتر است، به همین دلیل از دقت و واکنش‌پذیری بسیار بالایی برخوردارند؛ به طوری که حتی نسبت به حضور چند اتم از یک گاز هم عکس‌العمل نشان می‌دهند.
از حسگرهای ریزمقیاس و ابزار و تجهیزات مبتنی بر ریزحسگرها، در صنعت ساختمان نیز استفاده می‌شود.