برگزاری نهمین هفته استانی فناوری نانو در استان قم

نهمین هفته فناوری نانو کشور در تاریخ ۱ الی ۴ آذرماه به مدت ۴ روز با مشارکت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، استانداری قم و با همکاری دانشگاه‌ها، مراکز علمی و آموزشی، سازمان‌ها و ادارات استان توسط دبیرخانه دانشگاه صنعتی قم برگزار شد.