گزارش صنعتی کاربردهای صنعتی نانوذرات در بهبود خواص روانکاری

گزارش صنعتی با موضوع «کاربردهای صنعتی نانوذرات در بهبود خواص روانکاری» منتشر شده است که در آن جزئیات مربوط کاربردها و تاثیرات فناوری نانو در بهبود عملکرد روانکارها است.

روانکاری نقش مهمی در انجام حرکت به نحو صحیح، مداوم و اقتصادی سطوح در تماس با یکدیگر ایفا می‌کند. امروزه تمامی روانکارهای با پایه معدنی و سنتزی، برای داشتن کارایی مفید، نیازمند افزودنی‌هایی هستند که بتوانند خواص مورد‌نظر را در آن‌ها ایجاد کنند. در سال‌های اخیر، با بهره‌گیری از فناوری نانو و سنتز مواد نانو، نوع جدیدی از افزودنی‌ها برای روانکارها به‌دلیل خواص منحصربه‌فرد پدیدار شده است. این افزودنی‌های جدید به‌سبب داشتن خواص بی‌نظیر و به‌دلیل صرفه‌جویی در انرژی، توجه زیادی را به خود جلب کرده‌اند. با استفاده از این افزودنی‌ها، می‌توان بسیاری از خواص اساسی روغن مانند نقطه اشتعال، گران‌رَوی، نقطه ریزش و مقاومت در مقابل اصطکاک را بهبود بخشید.

برای دریافت این گزارش به اینجا مراجعه کنید و برای آشنایی با گزارش‌های دیگر، به صفحه نانو و صنعت مراجعه نمایید.