تولید نانوفناورانه کیت‌های DNA و RNA در کشور

«شرکت روناش تکنولوژی پارس» به‌عنوان شرکت دانش‌بنیان ایرانی، در زمینه توسعه و تولید محصولات بر پایه دانش نانو تمرکز دارد. تمامی فعالیت‌ها و پروژه‌های شرکت در حوزه‌های: مواد پیشرفته و نانومواد، توسعه محصولات بر پایه فناوری نانو و نیز تولید و توسعه محصولات بر محور بیوتکنولوژی است که منجر به خلق فناوری و تولید محصولات دانش‌بنیان شده است. در حال حاضر تمامی محصولات تجاری‌سازی شده این شرکت با برند تخصصی AMINBIC به بازار ارائه می‌شود. «شرکت روناش تکنولوژی پارس» با بکارگیری توان و دانش بومی، موفق به طراحی و تولید کیت‌های مغناطیسی استخراج نوکلئیک اسیدها شده است و در مسیر توسعه و پیشرفت محصولات خود، روابط نزدیکی با بسیاری از دانشگاه‌های مطرح تحقیقاتی، آزمایشگاه‌های ملی و شرکت‌های نوآور ایرانی دارد.