حمایت از پژوهش‌ها و دستاوردهای نانوفناورانه در راستای توسعه علمی و صنعتی کشور

حمایت تشویقی پژوهش‌ها و پایان‌نامه‌های فناوری نانو (از ۱۰ میلیون تومان تا ۹۰ میلیون تومان) اجرایی شد. بطور مثال، حمایت از پایان‌نامه دکتری تخصصی و دستاوردهای آن تا سقف ۹۰ میلیون تومان بخشی از این حمایت‌های جدید ستاد نانو است. در این روش اجرایی علاوه بر حمایت از انجام پایان‌نامه نانو، به دستاوردهای مستخرج از پایان‌نامه شامل ساخت نمونه اولیه محصول (تا سقف ۲۰ میلیون تومان)، ثبت اختراع خارجی (تا سقف ۲۰ میلیون تومان) و چاپ مقاله در نشریات Q۱ و Q۲ (تا سقف ۱۰ میلیون تومان) نیز حمایت تعلق می‌گیرد. برای آشنایی با جزییات روش اجرایی شامل مشمولان حمایت، نحوه درخواست، نحوه حمایت و سطوح حمایتی به بخش حمایت از پژوهش سایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به نشانی زیر مراجعه فرمایید:

nano.ir/hrdc