تصویب ۴ استاندارد ملی در حوزه فناوری نانو/استانداردهای ملی فناوری‌نانو به ۱۴۵ استاندارد رسید

۴ استاندارد ملی در حوزه فناوری نانو در سه روز متوالی در کمیته ملی سازمان استاندارد بررسی و مصوب شد. با تصویب این ۴ استاندارد، تعداد استانداردهای ملی حوزه فناوری‌نانو به ۱۴۵ استاندارد رسید. جزئیات مربوط به این استانداردها به شرح زیر است.

صد و چهل و سومین استاندارد فناوری نانو با عنوان «فناوری نانو- پوشش‌های نانومقیاس سخت- مشخصه‌یابی و روش‌های آزمون» در روز دوشنبه مورخ دهم مردادماه ۱۴۰۱ به تصویب رسید. این استاندارد محصول‌محور و چندمنبعی با همکاری ستاد نانو و سازمان استاندارد و به دبیری دکتر دولتی و جمعی از متخصصان و اساتید دانشگاه‌ها تدوین شده است. هدف از تدوین این استاندارد ارائه روش‌های آزمون برای مشخصه‌یابی پوشش‌های نانومقیاس سخت شامل پوشش‌های نانولایه، نانوساختار و پوشش‌های نانوچندسازه‌ای و یا ترکیبی از آن‌ها است. در این استاندارد روش‌های آزمون برای تعیین ترکیب شیمیایی، ریخت‌شناسی، ساختار، خواص سختی و مقاومت سایشی ارائه شده است. پوشش‌های نانومقیاس سخت به روش‌های مختلف از جمله روش‌های فیزیکی، شیمیایی، الکتروشیمیایی، حرارتی و مکانیکی تولید می‌شوند. استاندارد حاضر برای انواع پوشش‌های نانومقیاس سخت فلزی، پلیمری، سرامیکی و چندسازه‌ای کاربرد دارد.

صد و چهل و چهارمین استاندارد فناوری نانو با عنوان «فناوری نانو – پوشش‌های نانومقیاس سخت-طبقه‌بندی براساس مشخصه‌های هندسی و سختی» نیز در جلسه دهم مرداد به تصویب رسید. این استاندارد محصول محور و چندمنبعی با همکاری ستاد نانو و سازمان استاندارد و به دبیری دکتر علم خواه و جمعی از اساتید دانشگاه تدوین شده است. هدف از تدوین این استاندارد، طبقه‌بندی پوشش‌های نانومقیاس سخت و ارائه روش‌های پیشنهادی مناسب و قابل اجرا برای اعمال پوشش‌ها و نیز روش‌های پیشنهادی مشخصه‌یابی بعد نانومتری هر یک از آن‌ها است. در این استاندارد، پوشش‌های نانومقیاس سخت براساس میزان سختی، ضخامت و معماری پوشش طبقه‌بندی شده‌اند که می‌تواند به صنعتگران و متقاضیان این امکان را بدهد که برحسب نیاز بتوانند پوشش مدنظر خود را انتخاب کنند. به علاوه، با ارائه انواع روش‌های مشخصه‌یابی نانومقیاس، بهترین و مناسب‌ترین روش را برای تعیین مشخصات هندسی پوشش موردنظر انتخاب کنند.

صد و چهل و پنجمین استاندارد فناوری نانو با عنوان «نانومواد رس- قسمت ۲: تعیین مشخصه‌ها و اندازه‌گیری‌های نانوصفحات رس مورداستفاده در کاربردهای فیلم سدکنندۀ گاز» در روز چهارشنبه مورخ ۱۲مردادماه۱۴۰۱ در صد و هجدهمین اجلاسیه کمیته ملی به تصویب رسید. این استاندارد با همکاری ستاد نانو و سازمان استاندارد و به دبیری به دبیری خانم دکتر دارابی و جمعی از متخصصان و اساتید دانشگاه تدوین شد. هدف از تدوین این استاندارد، تعیین مشخصه‌هایی که اندازه‌گیری می‌شوند و روش‌های اندازه‌گیری نمونه‌های نانوصفحه‌ای رس به شکل پودر و تعلیقه، مورد استفاده در فیلم‌های سدکنندۀ گاز است. به علاوه، پروتکل‌های اندازه‌گیری برای هر یک از مشخصه‌ها نیز شرح داده می‌شود.

استاندارد فناوری نانو با عنوان «واژه‌نامه- قسمت ۸: فرآیندهای نانوساخت» در روز سه‌شنبه مورخ ۱۱ مردادماه ۱۴۰۱ در صدوهفدمین اجلاسیه کمیته ملی به تصویب رسید. این استاندارد تجدید نظر به دبیری اقای دکتر سهرابی تدوین شد. واژه‌هایی که در این استاندارد با حضور جمعی از اساتید و متخصصین تصویب شد بسیار کاربردی و مهم در حوزه‌های مرتبط با فناوری نانو هستند. هدف از تدوین این استاندارد، تعریف اصطلاحات مربوط به فرآیندهای نانوساخت در زمینه فناوری نانو است. تمام اصطلاحات فرآیندی در این استاندارد مربوط به نانوساخت است، اگرچه بسیاری از فرآیندهای فهرست شده منحصر به مقیاس نانو نیستند. اصطلاحاتی که کاربرد انحصاری ندارند در داخل تعاریف مشخص شده‌اند. چنین فرآیندهایی می‌توانند باتوجه به شرایط کنترل‌شده منجر به موادی با خصیصه‌هایی در مقیاس نانو یا مقیاس‌های بزرگتر شود.