بازدید نائب رئیس پارلمان اندونزی از ستاد توسعه فناوری نانو