طراحی و تولید نانوذرات هدفمند حاوی داروهای ضدسرطان و میکروذرات با آزادسازی کنترل‌شده- شرکت نانو دارو پژوهان پردیس- دکتر نوید ناطقیان

دکتر نوید ناطقیان، هم‌بنیانگذار و عضو هیئت‌مدیره شرکت نانودارو پژوهان پردیس، صحبت‌های خود را با موضوع طراحی و تولید نانوذرات هدفمند حاوی داروهای ضدسرطان و میکروذرات با آزادسازی کنترل شده آغاز کرد. وی اظهار داشت: «اولین محصولی که درنظر گرفتیم نانوذرات آلبومین باند پکلی تاکسل (پکی نب) برای هدف درمانی به بافت‌های سرطانی استفاده می‌شود. موفقیت این دستاورد دانش‌بنیان آن‌چنان بود که با ورود محصول به بازار با استقبال بین‌المللی مواجه شدیم و توانستیم از همان سال اول صادرات محصولمان را شروع کنیم.»