تجاری‌سازی تجهیزات پزشکی و ادوات تشخیصی- ستاد ویژه توسعه فناوی نانو- مهندس محمدمهدی سیفی

مهندس محمد مهدی سیفی، مدیر توسعه کسب‌وکار حوزه بهداشت و سلامت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، در نخستین روز رویداد ملی تریبون نانو و صنعت ۱۴۰۰ صحبت‌های خود را با موضوع تجاری‌سازی محصولات حوزه سلامت، تجهیزات پزشکی و ادوات تشخیصی آغاز کرد. وی ضمن یادآوری و مرور مطالب مطرح شده در رویداد ملی تریبون نانو و صنعت گذشته که درباره فرایندهای سازمان غذا و دارو و الزامات این سازمان برای تجاری‌سازی و مسیرهای موجود بود، محورهای ارائه تریبون نانو و صنعت ۱۴۰۰ فعلی را در سه بخش معرفی حوزه دارو و سلامت، محصولات پیشنهادی ستاد برای توسعه و برنامه‌های حمایتی ستاد توسعه فناوری نانو عنوان کرد. مدیر توسعه کسب‌وکار حوزه بهداشت و سلامت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، در بخش دوم صحبت‌های خود، روند کلی انتخاب محصولات را توضیح داد و نقشه راه محصولات را تشریح نمود که شامل مراحل شناسایی و استخراج محصولات نانو، استخراج اطلاعات موردنیاز، بررسی انطباق با استاندارد ستاد نانو، بررسی نظر نخبگان، بررسی پتانسیل‌های تولید در کشور و در نهایت برنامه‌ریزی و طراحی مدل اجرایی است.