گزارش صنعتی استفاده از نانو‌ اکسید گرافن در تولید پوشش‌های ضدخوردگی

خوردگی فرایندی است که باعث تبدیل یک فلز فراوری شده به یک ساختار شیمیایی پایدارتر مانند اکسید، هیدروکسید یا سولفید می‌شود. این فرایند باعث تخریب تدریجی مواد در اثر واکنش‌های شیمیایی یا الکتروشیمیایی با محیط پیرامون آن‌ها می‌شود.

خوردگی مشکلی بزرگ در صنعت محسوب می‌شود که فرایند آن با توجه به شرایط آب‌وهوایی متفاوت است و می‌تواند منجر به شکست مواد و یک فاجعه شود. پلی را تصور کنید که اسکلت آن در اثر خوردگی ضعیف شده و به‌یک‌باره بشکند.‌ خوردگی می‌تواند باعث تحمیل هزینه‌های فراوانی برای نگهداری دستگاه‌ها و ماشین‌آلات شود. در کشور ‌ایران به‌دلیل ارتباط آن در شمال و جنوب با دریا، خوردگی مشکلی مهم به حساب می‌آید. بسیاری از تأسیسات در نواحی جنوبی کشور، در اثر خوردگی آسیب فراوانی دیده و هزینه زیادی را متحمل می‌شوند.

نانوپوشش‌های مبتنی بر فناوری نانو در صنایع خوردگی، می‌توانند تأثیر زیادی داشته و مبالغ هنگفتی را برای دولت‌ها و صنایع حفظ کنند. اگر استفاده از نانوپوشش‌های گرافنی بتواند هزینه‌های مربوط به خوردگی را تنها 5 درصد نیز کاهش دهد، سالانه چیزی حدود 125 میلیارد دلار (معادل درآمد نفتی 6 سال ایران!) در جهان صرفه‌جویی خواهد شد.

ایران نیز در زمینه استفاده و تولید این فناوری گام برداشته و می‌تواند آینده‌ای درخشان در زمینه صنعت خوردگی در پیش داشته باشد.

در گزارش صنعتی استفاده از نانو‌ اکسید گرافن در تولید پوشش‌های ضدخوردگی در این باره بیشتر بخوانید.