کتاب محصولات فناوری نانو در حوزه انرژی های نو و تجدیدپذیر

باتوجه به محدوديت منابع سوخت فسيلي و آثار زیست محیطی حاصل از استفاده از آنها و انتشار بیش از اندازه گازهای گلخانه ای که سبب گرم شدن کره زمین شده است، یافتن منبع انرژی جدید پایدار، قابل اطمینان و زیست سازگار، چالشی است که دانشمندان و محققان امروز با آن روبه رو هستند. امروزه توجه به انرژيهاي تجديدپذير نظیر انرژی خورشیدی، باد، آب و امواج و زیست توده پیل سوختی و هیدروژن در مجامع صنعتي و علمي از اهميت ويژه اي برخوردار است.
کتاب محصولات فناوری نانو در حوزه انرژی های نو و تجدیدپذیر با هدف معرفی محصولات این حوزه به علاقمندان منتشر شده است.
نسخه الکترونیکی کتاب محصولات فناوری نانو در حوزه انرژی های نو و تجدیدپذیر را از اینجا دانلود کنید.