ویدیوی ساخت دستگاه صنعتی پلاسمای سرد اتمسفری

شرکت آدیکو از جمله شرکت‌های صاحب پلتفرم فناوری در ICAN است. این شرکت به‌عنوان راهبر تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی در داخل کشور، به دنبال تامین طیف وسیعی از تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی در زمینه‌های مختلف فناوری با کاربردهای مختلف در صنایع است. این شرکت به تازگی دستگاه پلاسمای سرد اتمسفری را در مقیاس صنعتی و با طراحی و قابلیت‌های جدید عرضه کرده است که به منظور پردازش سطح منسوجات مورداستفاده قرار می‌گیرد.