ویدیوی پکرهای متورم‌شونده ایرانی با فناوری نانو

شرکت کیا صنعت شریف موفق به ساخت پَکِرهای متورم‌شونده برای تعمیر چاه‌های نفت شده است. در این پکرها از الاستومرها و مواد پلیمری تقویت‌شده با فناوری‌نانو استفاده شده است.

ابزارهای مسدودکننده درون چاهی موسوم به پکر، یکی از مهم‌ترین ابزارهای صنعتی در فرایندهای مربوط به تعمیر، نگهداری و تحریک چاه‌های نفت و گاز هستند. این پکرها، امکان انجام عملیاتی مانند تحریک چاه، اسیدزنی، تعمیرات سرچاهی را بدون خارج کردن رشته تولیدی میسر می‌سازند.

پکرهای متورم‌شونده، از درون لوله مغزی عبور داده می‌شوند و پس از رسیدن به عمق موردنظر، متورم شده و عملیات آب‌بندی لوله جداری چاه‌های نفت و گاز را انجام می‌دهند و پس از اتمام عملیات، دوباره تا رسیدن به سایز اولیه، کوچک شده و از چاه خارج می‌شوند.

برای استفاده از نمونه‌های خارجی این پکرها به شش‌ماه تا یک‌سال زمان نیاز بود، ولی درحال حاضر، استفاده از پکرهای ایرانی، در شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و برخی شهرهای جنوبی، ضمن برخورداری از کیفیت برتر، زمان تعمیر چاه را به کمتر از یک‌ماه کاهش داده و در هر چاه نفت، بیش از ۱۰۰ هزار یورو صرفه‌جویی ارزی برای کشور ایجاد کرده است.

از جمله مزیت‌های این فناوری می توان به امکان استفاده در چاه‌های عمودی، افقی و مایل، متعادل‌سازی فشار پیش از فروکش و عدم آسیب به پکر، امکان ارسال به درون چاه با لوله مغزی سیار و کابل و انجام عملیات بدون خارج کردن رشته تولیدی، اشاره کرد.