بازدید معاون وزیر بهداشت اندونزی از ستاد نانو

پروفسور عبدالقدیر معاون درمان وزیر بهداشت اندونزی در بازدید مردادماه 1400 از ستاد توسعه فناوری نانو اظهار داشت:

ما خیلی هیجان زده شدیم و ستاد نانو خیلی شگفت انگیز.
ما اینجا آمدیم تا میزبانی برای دریافت فناوری های ایرانی باشیم.
ما معتقدیم جایگاه ایران در حوزه فناوری در سطح کشور های پیشرفته است

برای بزرگنمایی تصاویر، بروی آنها کلیک نمایید: