تحلیل بازار جهانی نانو مواد براساس منطقه جغرافیایی

آمریکای شمالی در جایگاه اول میزان مصرف نانو مواد در جهان قرار دارد و بعد از آن اروپا و منطقه آسیا-اقیانوسیه در جایگاه دوم و سوم قرار گرفته‌اند.

با گسترش تحقیقات و افزایش نرخ ورود نانو مواد به صنایع، میزان مصرف این مواد پیشرفته در جهان روبه افزایش است. منطقه آمریکای شمالی بزرگترین بازار مصرف نانو مواد در جهان را داراست. منطقه اروپا و منطقه آسیا-اقیانوسیه بعد از آمریکای شمالی در جایگاه دوم و سوم بازار پر مصرف نانو مواد در جهان قرار دارند. با توجه به رشد سالیانه 26 درصدی در این منطقه، بازار نانو مواد در آسیا-اقیانوسیه نسبت به سایر مناطق با سرعت بیشتری در حال رشد است. در این منطقه با حمایت دولت، رشد تکنولوژی و افزایش سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه در بازار نانو مواد و افزایش کاربردهای آن در حوزه‌های صنعتی مختلف هدایت می‌شود. بازار مصرف نانو مواد در چین با سرعت بالایی در حال افزایش است، بعد از آن کشورهای هند و کره جنوبی در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. ژاپن بزرگترین بازار نانو مواد را بعنوان قطب فناوری با بیشترین مصرف در حوزه برق و الکترونیک دارا است.

filereader.php?p1=main_70f250e2d762fbde8

filereader.php?p1=main_5516adb142fcb18a0

برای تهیه اطلاعات تکمیلی می‌توانید به وبسایت هایتک مانیتور مراجعه نمایید.

منبع : http://hitechmonitor.com/saasdm-phoenix/#!/asset/377