گزارش صنعتی کاربرد نانوسنسورها در صنعت برق و انرژی

گزارش صنعتی کاربرد نانوسنسورها در صنعت برق و انرژی

می‌توان انتظار داشت که در آینده با ترکیب محرک‌ها و نانوحسگرها بتوان مواد هوشمندی ساخت که در فرآیندهای تولید سیستم‌های پیچیده نقش‌های مهمی ایفا کرده و فناوری جدید دیگری را پایه‌ریزی کنند. گرچه موانعی مانند افزایش قیمت، اطمینان‌پذیری از تأثیر و نیز اطمینان از کاربرد آن‌ها در زمینه‌های صلح‌آمیز نیز باید از سر راه برداشته شود. برای تحلیل و ارزیابی سلامت نیروگاه‌های تولید برق می‌توان از حسگرها استفاده کرد و با استفاده از نانوحسگرها می‌توان با دقت و صحت و قیمت کمتری این ارزیابی را انجام داد. با استفاده از نانوحسگرها در نیروگاه‌ها می‌توان قبل از وقوع مشکلات جدی در سیستم تولید برق آن‌ها را پیش‌بینی کرد و از متوقف شدن نیروگاه جلوگیری کرد و با مانیتورینگ قسمت‌های مختلف عمر تجهیزات را افزایش داد و فاصله بررسی و تعمیرات دوره‌ای را زیاد کرد، تمامی این مسائل به افزایش عمر قطعات و کاهش هزینه تولید برق منجر می‌شود.

گزارش صنعتی کاربرد نانوحسگرها در صنعت برق و انرژی را از اینجا دریافت کنید.