کتاب محصولات فناوری نانو در صنعت برق

 

یکی از حوزه های مهمی که با استفاده از فناوري نانو امكان تامین نيازهاي صنعت با خواص بهتر، کاهش هزينه ها و تلفات انرژی وجود دارد، صنعت برق است. خواص مورد نظر مي تواند خواص فيزیكي، مكانیكي، متالورژیكي، شيميايي و غيره در پنج بخش تولید(نیروگاه)، شبکه انتقال، شبکه توزیع، الکترونیک و مهندسی مواد باشد. با توجه به كاهش ذخاير نفتي و افزايش نياز جهاني براي تامين انرژي، بكارگيري فناوري نانو در حوزه برق و انرژي مورد توجه فراوان قرار گرفته است. پيش بيني مي شود كه با بهره گيري از فنآوري نانو توليد برق به ميزان ۲۰ تا ۲۵ درصد تا سال ۲۰۲۰ افزايش يابد.
کتاب محصولات فناوری نانو در صنعت برق با هدف معرفی محصولات این حوزه به علاقمندان منتشر شده است.

نسخه الکترونیکی کتاب محصولات فناوری نانو در صنعت برق را از اینجا دانلود کنید.