گزارش تصویری دوره صنعتی کاربرد فناوری نانو در صنعت آب، پساب‌های صنعتی و محیط‌زیست‎

دوره صنعتی «کاربردهای فناوری نانو در حوزه آب، پساب و محیط زیست» با هدف معرفی توانمندی های فناوری نانوایران و جهان در حوزه آب، پساب و محیط زیست به جامعه صنعتی و پژوهشگر کشور، با حمایت ستاد توسعه فناوری نانو پنجشنبه 16 اسفندماه به مدت 8 ساعت از ساعت 8 الی 17 در سالن کنفرانس ستاد توسعه فناوری با ارائه محققان و فناوران فعال در این حوزه برگزار شد.

با توجه به اینکه این دوره همزمان به صورت مجازی نیز برگزار شد علاقمندانی که امکان شرکت در دوره به صورت حضوری را نداشتند، به صورت مجازی در دوره شرکت نمودند.

در پایان دوره به تمامی شرکت کنندگان گواهی حضور از سوی ستاد نانو اعطا شد.