پیل‌های سوختی پلیمری

گزارش صنعتی پیل‌های سوختی پلیمری

رشد اقتصادی و پیشرفت صنعتی بدون استفاده از انرژی متصور نیست. سوخت‌های فسیلی منابع انرژی روبه‌زوالی هستند که جامعه رو به توسعه انسانی را در آینده‌ای نه‌چندان دور دچار کمبود سوخت می‌سازند. از طرفی وسعت آلودگی ناشی از سوخت‌های فسیلی زندگی در کره خاکی را دچار مشکل ساخته است. به هر ترتیب ضرورت انتخاب جایگزین مناسب، ارزان قیمت و تمیز برای سوخت‌های فسیلی آشکار است. از جمله انرژی‌های مطرح، انرژی الکتریکی تولید شده به‌وسیله پیل‌های سوختی است که به دلیل بازدهی بسیار بالا و عدم آلایندگی محیط‌زیست و نیز مصرف هیدروژن به‌عنوان سوخت، در حال حاضر راه‌حل مناسبی جهت عبور از تنگنای انرژی و آلودگی محیط‌زیست در زمینه وسایل نقلیه است. در گزارش صنعتی پیل‌های سوختی پلیمری به معرفی پیل‌های سوختی پلیمری و کاربردهای فناوری نانو در بهبود عملکرد آن پرداخته شده است.