تور مجازی بازدید از نمایشگاه توانمندیهای نانو در صنعت نانوپوششها-2 اسفند

در راستای ترویج صنعتی فناوری نانو، تور صنعتی مجازی بازدید از نمایشگاه توانمندیهای فناوری نانو ایران در حوزه نانوپوششها، در ساعت 11 روز شنبه دوم اسفندماه، با راهبری مهندس رضا سلطانعلی زاده، مدیر شبکه تبادل فناوری نانو در صفحه اینستاگرام نانو و صنعت به نشانی (https://www.instagram.com/indnano.ir)، برگزار خواهد شد.

لایوتور فناوری بازدید از نمایشگاه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

تور صنعتی مجازی (لایوتور فناوری)، در بستر اینستاگرام و بصورت زنده، برگزار می شود که به عنوان اختتامیه دوره صنعتی کاربردهای فناوری نانو در صنایع پوششدهی سطح، و به منظور آشناسازی فعالان و علاقمندان حوزه های مختلف صنعتی با توانمندی ها و محصولات صنعتی فناوری نانو ایران در حوزه نانوپوششها و ایجاد فضای زنده پرسش و پاسخ، به اجرا گذاشته می شود.

بدینوسیله از مدیران، صنعتگران و عموم علاقمندان و فعالان این حوزه، دعوت می شود تا در این برنامه مجازی و رایگان، شرکت نمایند و ضمن دیدار مجازی از نمایشگاه دائمی ستاد ویژه توسعه نانو، به بیان پرسشها و نقطه نظرات خود به صورت برخط، بپردازند.

برای ارائه خدمات بهتر و همکاری و اطلاع رسانی های آتی، لینک ثبت نام در نشانی (https://lb2.ir/mntjyo)، برای عموم علاقمندان فناوری نانو و صنعت، قابل دسترس است.

لایوتور فناوری بازدید از نمایشگاه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو