سلام خسته نباشید و دست مریزاد از نشان و برند خود روی تولیدات خود استفاده کنید .