مشخصه یابی نانوحفره‌ها با دستگاه BET ایرانی

شرکت توسعه حسگر سازان آسیا دستگاه اندازه‌گیری سطح ویژه (BET) و آنالیز دفع و جذب شیمیایی تولید و به بازار عرضه می‌کند که از آن می‌توان برای مشخصه‌یابی نانوحفره‌ها در صنایع مختلف استفاده کرد.

یکی از مهمترین و شناخته شده‌ترین روش‌ها در ارزیابی مواد متخلخل، استفاده از روش جذب/ واجذب گاز نیتروژن است که با استفاده از تئوری Brunauer-Emmett-Teller موسوم به BET برای تخمین میانگین اندازه حفرات به کار برده می‌شود.

NanoSORD دستگاهی است که توسط شرکت توسعه حسگر سازان آسیا تولید و به بازار عرضه می‌شود. این دستگاه قابلیت اندازه‌گیری سطح ویژه BET، جذب شیمیایی، دفع و احیای برنامه‌ریزی شده دمایی برای تعیین مشخصات مواد نانو ساختار را داشته و یکی از پرکاربردترین دستگاه‌ها در تعیین مشخصات مواد نانوساختار از جمله نانوذرات فلزی، اکسید فلزی، سولفیدی، نانولوله‌ها، نانوالیاف، نانو جاذب‌ها است.

اندازه‌گیری سطح BET، توزیع و دانسیته سایت‌های فعال، خواص جذبی نانوذرات، مکانیزم و دمای احیای نانو اکسید‌های فلزی از جمله مهمترین مشخصه‌هایی از مواد هستند که توسط این دستگاه قابل اندازه‌گیری است.

این روش‌ از این مزیت برخوردار است که از نظر تجربی در مقایسه با سایر روش‌های طیف‌سنجی ساده‌تر و ارزان‌تر بوده و همچنین تفسیر نتایج بدست آمده از آن از نظر کیفی و کمی نسبتا ساده است.

در حوزه فناوری ‌نانو از این دستگاه در شناسایی و تعیین مشخصات و خواص مواد نانوساختار شامل نانوالیاف، نانوذرات، نانولوله‌ها، نانوکاتالیست‌ها، نانوجاذب‌ها نانوفیلترها و غشاءها استفاده می‌شود. این دستگاه یکی از مهمترین دستگاه‌های آنالیز آزمایشگاهی بوده که مورد نیاز تمامی آزمایشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی فعال در زمینه فناوری نانو است.

براساس اطلاعات منتشر شده، این دستگاه قابلیت تعیین مساحت ویژه مواد در محدوده ( ۵±۲۰۰۰ مترمربع بر گرم) برای مواد نانو ساختار با حدود اندازه ۱- ۳۰۰ نانومتر را داشته و همچنین از قابلیت اتصال به دستگاه های شناسایی جانبی از قبیل GC و FTIR برخوردار است.