نحوه بازرسی محصولات در سال ۱۳۹۶

هزینه کارگزاری بازدید و نمونه برداری از خط تولید و انجام آزمون بر روی نمونه تولید شده برای تمامی شرکت‌ها در سال 96 مبلغ 18.500.000 ریال می‌باشد. در صورت تایید محصول، امکان عودت هزینه بازرسی از طریق حمایت‌های واحد تجاری‌سازی کریدور خدمات فناوری وجود دارد. همچنین متقاضی می‌تواند به جای دریافت مبلغ بازرسی، 30.000.000 ریال معادل سی میلیون ریال گرنت شبکه آزمایشگاهی جهت انجام آزمون دریافت نماید. این مصوبه جدید از تاریخ 15 تیر ماه 1396 اجرا خواهد شد.
واحد ارزیابی محصولات فناوری نانو ایران با هدف ایجاد شفافیت بازار، افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان و ارتقای کیفی محصولات فناوری نانو در سال ۱۳۸۶ با حمایت‌های ستاد ویژه توسعه فناوری نانو تأسیس و در موسسه خدمات توسعه فناوری تا بازار ایرانیان مستقر گردید. مأموریت اصلی این واحد؛ ارزیابی خواص و ثبات مقیاس نانویی محصولات و اعطای گواهینامه نانومقیاس می‌باشد.
بر اساس تعریف استاندارد بین‌المللی ISO-TS 18110: 2015 و استاندارد ملی ۱۲۰۹۸ «فناوری نانو – واژه‌ها، اصطلاحات و تعاریف اصلی» محصول فناوری نانو، محصولی است که کارکرد یا ویژگی آن مبتنی بر فناوری نانو بوده یا با فناوری نانو بهبودیافته باشد. محصولاتی که سه شرط زیر را دارا باشند، محصول فناوری نانو نامیده می‌شوند:

۱- از فناوری نانو و دانسته‌های علمی نانومقیاس (۱۰۰-۱ نانومتر) استفاده‌شده باشد.

۲- کارکرد یا ویژگی محصول با فناوری نانو بهبودیافته باشد.

۳- فرآیند تولید محصول مهندسی باشد.

تولیدکنندگان محصولات فناوری نانو باید حداقل آزمون‌های مشخص‌کننده جنس و اندازه جزء نانومتری و هم‌چنین آزمون‌های مؤید بهبود خواص محصول نسبت به نمونه غیر نانومتری را به‌منظور انطباق محصول با سه شرط بالا، ارائه نمایند. پس از تحلیل آزمون‌ها و مستندات ارسالی و برگزاری جلسه پذیرش (در صورت نیاز)، امکان بازرسی محصول برای دریافت گواهینامه نانومقیاس به اطلاع ایشان رسانده می‌شود. در صورت عدم وجود مستندات کافی، نواقص به متقاضی اطلاع داده شده و برای تکمیل مدارک فنی، پژوهانه‌ انجام آزمون برای متقاضی نیز در نظر گرفته می‌شود.

جهت بررسی محصول، متقاضی باید پس از ثبت‌نام در سامانه پذیرش محصولات فناوری نانو ، اطلاعات درخواست شده را تکمیل و مستندات مورد نیاز را بارگزاری کند.

جهت انطباق سه شرط محصول فناوری نانو و اخذ گواهینامه نانومقیاس – برای آن دسته از تولیدکنندگان که محصول آن‌ها موردپذیرش قرارگرفته – بازدید و نمونه‌برداری توسط شرکت‌های کارگزار بازرسی انجام می‌گیرد. در این مرحله پیش از شروع فرآیند بازرسی، متقاضی باید مبلغ 18.500.000 بعلاوه 9 درصد ارزش افزوده 20.160.000 ریال معادل بیست میلیون و صد و شانزده هزار ریال (مصوبه سال ۱۳۹۶) را به حساب شرکت کارگزار واریز نماید. شرکت بازرسی پس از بازدید از خط تولید و نمونه‌برداری، آزمون‌هایی را (بر اساس ادعای متقاضی) بر روی نمونه‌ها انجام داده و نتایج آزمون را به همراه گزارش بازرسی به واحد ارزیابی اعلام می‌کند. با مقایسه مدارک ارسالی شرکت و نتایج بازرسی اعلام نظر فنی در خصوص تأیید و یا عدم‌تأیید نانومقیاس محصول ارائه می‌گردد.

در صورت تأیید محصول، گواهینامه نانومقیاس به محصول اهدا خواهد شد. پس از تایید امکان عودت هزینه بازرسی از طریق حمایت‌های واحد تجاری‌سازی کریدور خدمات فناوری وجود دارد. همچنین متقاضی می‌تواند به جای دریافت مبلغ بازرسی، 30.000.000 ریال معادل سی میلیون ریال گرنت شبکه آزمایشگاهی جهت انجام آزمون دریافت نماید.

لازم بذکر است تمامی پرونده‌هایی که از ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۶ ثبت نام آن‌ها در پرتال انجام شود، مشمول مصوبه جدید خواهند بود.