راه حل نانوفناورانه ایرانی در مقابل موش‌های خیابانی

مصون بودن محیط زندگی، باغات میوه و زمین‌های کشاورزی از موجودات موذی از قبیل موش همواره یکی از دغدغه‌های انسان‌ها بوده و استفاده از سموم شیمیایی مرسوم‌ترین شیوه دفع و نابودی این موجودات است، این در حالی است که استفاده از سموم گوناگون سبب آسیب جدی به منابع آب زیرزمینی و سطحی می‌شود و در برخی موارد ممکن است باعث مسمومیت انسان یا مرگ حیوانات خانگی شود.

امروزه تاثیر فناوری نانو در تمامی جنبه‌های زندگی روزمره مشاهده می‌شود و افراد برای راحتی خود این فناوری را بکار می گیرند. مصون بودن محیط زندگی، باغات میوه و زمین‌های کشاورزی از موجودات موذی از قبیل موش همواره یکی از دغدغه‌های انسان‌ها بوده و استفاده از سموم شیمیایی مرسوم‌ترین شیوه دفع و نابودی این موجودات است، این در حالی است که استفاده از سموم گوناگون سبب آسیب جدی به منابع آب زیرزمینی و سطحی می‌شود و در برخی موارد ممکن است باعث مسمومیت انسان یا مرگ حیوانات خانگی شود.

محققان شرکت رایان زرین سینا برای حفظ محیط‌زیست و جلوگیری از صدمه به موجودات زنده موفق به تولید مرگ موش غیر سمی با استفاده از فناوری نانو شدند.

این محصول مرگ موش غیر سمی حاوی نانوذرات شبه کروی با اندازه متوسط ۴۸ نانومتر از ترکیبی خاص می‌باشد، نسبت سطح به حجم بالا و متعاقباٌ واکنش‌پذیری شیمیایی بالای نانوذرات باعث بازدهی بیشتر محصول می‌شود.

این محصول نانویی که به صورت پودر و بسته بندی عرضه می‌شود، برای کشتن گونه‌های متفاوت موش‌ها در مزارع، باغ‌ها و مکان‌های ذخیره‌سازی غذا و مواد فاسدشدنی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این محصول باید دور از رطوبت و در مکان خشک نگهداری شود و برای دو هفته در محیط مرطوب و برای چهار هفته در محیط خشک قابل‌استفاده بوده و خاصیت خود را از دست نمی‌دهد.

اگرچه این محصول غیر سمی است اما باید از تماس آن با دست و دهان جلوگیری بعمل آمده و هنگام استفاده از این محصول از دستکش استفاده شود.

به دلیل جدید بودن فناوری نانو جنبه‌های ایمنی و بهداشتی محصولات تولیدشده با این فناوری به‌طور کامل مورد بحث و بررسی مراجع ذیصلاح قرار نگرفته است اما این محصول در سال گذشته موفق به دریافت گواهینامه نانو مقیاس از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و پروانه تولید از سازمان حفظ نباتات شده است.