دانلود کتابچه معرفی طرح های ارائه شده در فن بازار نانوالیاف

با توجه به دستاوردهای دانشی و فناورانه چشمگیر کشور در حوزه نانوالیاف، کارگروه صنعت و بازار ستاد به منظور کمک به تجاری سازی این دستاوردها اقدام به برگزاری «نخستین فن بازار نانوالیاف » در حاشیه اولین همایش بین المللی نانوالیاف ایران (ICNF2017) نموده است که هدف اصلی آن، تقویت تعاملات صاحبان دانش فنی با سایر بازیگران اکوسیستم نوآوری و جذب منابع مالی مورد نیاز برای تجاری سازی است.

تجاری سازی موفق محصولات نوآورانه ای که هر روز در گوشه و کنار کشور به دست پژوهشگران و فناوران توانمند ایرانی توسعه می یابند، مستلزم اقدامات متعددی است که از جمله آن ها می توان به شبکه سازی و جذب منابع مالی مورد نیاز اشاره کرد. بی تردید تقویت تعامل پژوهشگران و فناوران با سایر عناصر اکوسیستم نوآوری کشور، از دستگاه های دولتی و عمومی گرفته تا شرکت های بزرگ صنعتی، سرمایه گذاران خطرپذیر و نهادهای حمایتی همچون پارک ها، مراکز رشد یا شتابدهنده ها می تواند فرایند تبدیل شدن یک «نمونه آزمایشگاهی » به یک «محصول صنعتی موفق » را به طور چشمگیری سرعت بخشد.