کاربرد فناوری نانو در ادوات اپتیکی

کاربرد فناوری نانو در ادوات اپتیکی

اپتیک شاخه‌ای از علم فیزیک نور، مهندسی برق است که به بررسی رفتار نور می‌پردازد، یکی از ویژگی‌هایی که امروزه به این شاخه از علم همانند اکسیری با ارزش توجه می‌شود، افزودن فناوری نانو به آن است. فناوری نانواپتیک به بررسی رفتار نور و برهم‌کنش‌های بین نور و ماده در اندازه‌هایی کوچک‌تر از طول‌موج نور می‌پردازد. از جمله کاربردهای نانواپتیک می‌توان به ساخت سلول‌های خورشیدی، دیودهای نورافشان، نمایشگرها، حسگرها و لیزرهای دیودی و طرح نگاری با لیزر اشاره کرد. علاوه بر این، حوزه دیجیتال عرصه‌های جدیدی از کاربردهای نوری را به دنیای آشنای اطرافش ارمغان داده است.

حوزه کار بر روی ادوات نانواپتیکی و کاربردهای مختلف آن‌ها، زمینه‌ای نو و در حال توسعه بوده و با توجه به توسعه تکنولوژی ساخت ادوات اپتیکی در این ابعاد، امکان ساخت و استفاده از این وسایل فراهم شده است؛ لذا علاوه بر فراهم شدن زمینه رفع مشکلات مربوط به توسعه و بهبود سیستم‌های قدیمی و همچنین عرضه وسیع ساخت آنتن‌ها در کاربردهای مختلف سیستم‌های اپتیکی و ارتباطی مشترک با سیستم‌های نانومقیاس، براساس این فناوری می‌توان به زمینه‌ها و کارکردهای جدیدی از تجهیزات و سیستم‌ها در زندگی روزمره بشر اندیشید که تاکنون موجود و حتی قابل تصور هم نبوده است. به نوعی می‌توان گفت هر آنچه در گذشته در خصوص تحلیل و توسعه ادوات اپتیکی به عنوان مثال آنتن‌ها در مقیاس‌های ماکروسکوپی انجام شده است می‌تواند در حوزه نانو بررسی و انجام شود، این به معنی باز شدن زمینه وسیعی از فعالیت‌های تحقیقاتی و صنعتی در دانش اپتیک است.