نانوحسگرهای تشخیص سرطان

نانو‌حسگرها با هدف تشخیص سرطان مورد توسعه و تولید واقع شده‌اند تا بتوانند به عنوان شالوده در پروب‌های تصویربرداری و همچنین نظارت بر روند درمان مورد استفاده قرار گیرند. فناوری نانو و نانو‌مواد می‌توانند تمامی نیازهای سرطان‌شناسی را به انجام برسانند که شامل تمامی فناوری‌های پیشرفته در زمینه: ردیابی سریع و تصویربرداری از تومر، روش‌های نوین دقیق پیش‌بینی و شناسایی سرطان، غلبه بر مضرات و اثرات جانبی حاصل از شیمی‌ درمانی از طریق هدف‌گذاری سلول‌های سرطان، و درمان سرطان‌های فعال و کشنده را شامل می‌شود.