بازدید نماینده مردم تبریز،آذر شهر و اسکو و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از ستاد توسعه فناوری های نانو و میکرو