انتظار چه میزان ازدیاد برداشت محصول را با نانوحباب داشته باشیم؟

انتظار چه میزان ازدیاد برداشت محصول را با نانوحباب داشته باشیم؟

حسین کازرونی، مدیرعامل شرکت نانوفناوری سراج از ازدیاد برداشت بین 5 تا 30 درصد در گلخانه‌های هیدروپونیکی که سامانه نانوحباب در آنجا نصب شده، خبر داد.

وی درباره عملکرد این سامانه در گلخانه‌ها گفت: «استفاده از نانوحباب‌ در آبی که در گلخانه‌ها استفاده می‌شود، دو اثر را به دنبال دارد؛ اثر اول این است که نانوحباب اکسیژن محلول موجود در آب را افزایش می‌دهد، اثر دوم این که ابعاد اکسیژن موجود در آب را به قدری کوچک می‌کند که به راحتی از طریق ریشه گیاه قابل جذب باشد.»

کازرونی درباره این که میزان اکسیژن مطلوب محلول در آب آبیاری گلخانه‌ها به چه میزان است، گفت: « این رقم بین 15 تا 20 ppm بوده و ابعاد حبابی که پیشنهاد می‌شود که گلخانه‌دارها استفاده کنند کمتر از 200 نانومتر است.»

وی افزود: «در مجموع استفاده از نانوحباب برای گلخانه‌ها چهار نتیجه را به دنبال دارد. ازنظر کمیت، مقدار محصول برداشت شده افزایش می‌یابد. میزان مصرف قارچ‌کش‌ها به شدت کاهش یافته و همچنین میزان پاتوژن‌ها در ناحیه ریشه کم می‌شود. از سوی دیگر میزان جلبک و ترکیبات زیستی در لوله‌های آب به کمینه مقدار ممکن می‌رسد و در نهایت کیفیت محصول بهبود می یابد.»

مدیرعامل شرکت نانوفناوری سراج درباره این که به چه نوع دستگاه نانوحباب‌سازی در گلخانه‌ها نیاز داریم، گفت: «دو نوع دستگاه برای آبیاری گلخانه‌ها پیشنهاد می‌شود. نوع اول، دستگاه استاتیک است که برای گلخانه‌هایی پیشنهاد می‌شود که محلول غذایی را به صورت دستی می‌سازند و از ادوات اتوماسیون هیدروپونیک استفاده نمی‌کنند. نوع دوم دستگاه‌های آنلاین است که برای گلخانه‌های مجهز به تجهیزات اتوماسیون تغذیه هیدروپونیک استفاده می‌کنند. ظرفیت دستگاه‌های نانوحباب بسته به تعداد دفعات آبیاری، حداکثر میزان آبیاری در طول روز و نوع سیستم آبیاری پیشنهاد می‌شود. دستگاه نانوحباب شرکت سراج برای انواع سیستم‌های هیدروپونیک قابل استفاده است.»

کازرونی درباره میزان افزایش برداشت انتظاری بعد از استفاده از نانوحباب گفت که این رقم به نوع سیستم کشت محصول بستگی دارد. اما در گزارش‌هایی که ما از گلخانه‌دارهای مصرف‌کننده این فناوری دریافت می‌کنیم، بین 5 تا 30 درصد افزایش برداشت را شاهد بودیم.

وی درباره این سوال که گلخانه‌دار در چه مقطعی باید برای خرید دستگاه نانوحباب‌ اقدام کند، می‌گوید: «پیشنهاد می‌کنیم بعد از انتخاب نوع آبیاری و تعیین دقیق ظرفیت آبیاری نسبت به خرید دستگاه نانوحباب‌ساز اقدام شود.»