رونمایی از 7 دستاورد فناوری نانو

رئیس جمهور در مراسم رونمایی از دستاوردهای فناوری نانو، گفت: «خودباوری سطوح متفاوتی دارد. مهم است که خودمان را در کدام سطح و جایگاه باور کنیم. اگر باور کنیم، می‌رسیم.»