ویدیوی گفتگو با فعالان صنعتی فناوری نانو با موضوع «اهمیت چرخه توسعه صنعتی»

در این ویدیوی کوتاه پیش نیازها و ضرورت های توسعه صنعتی فناوری نانو را از زبان فعالان فناوری نانو می شنوید و با چرخه توسعه صنعتی فناوری نانو آشنا می شوید.