ویدیوی دوره صنعتی کاربرد پلاسما در صنایع غذایی و کشاورزی

ستای ارائه اطلاعات فنی و صنعتی به مدرسین فناوری نانو و افزایش سطح کیفی و محتوایی در رویدادهای صنعتی و سمینارهای ترویج فناوری نانو در صنایع با محوریت پلاسما و کاربردهای آن، دوره آموزشی صنعتی فناوری نانو، با موضوع «توانمندی ها و کاربردهای فناوری پلاسمای سرد در‎‎صنایع غذایی و کشاورزی»، روز سه شنبه ۱۴ شهریورماه ۱۳۹۶در محل سالن کنفرانس ستاد توسعه فناوری نانو برگزار شد.