ترویج صنعتی فناوری نانو در چهارمین نمایشگاه بین‌المللی حمل و نقل ریلی

ترویج صنعتی و معرفی محصولات و دستاوردهای فناوری نانو در غرفه فناوری نانو در چهارمین نمایشگاه بین‌المللی حمل و نقل ریلی