نشست تخصصی «کاربرد فناوری پلاسمای سرد در کاهش بار میکروبی گیاهان دارویی و فرآورده‌های آن»

نشست تخصصی «کاربرد فناوری پلاسمای سرد در کاهش بار میکروبی گیاهان دارویی و فرآورده‌های آن» با هدف معرفی توانمندی صنعتی فناوری پلاسما در حوزه گیاهان دارویی و چالش‌های موجود در این حوزه، روز یکشنبه هفدهم مردادماه ۱۳۹۵ در محل ستاد توسعه فناوری نانو برگزار شد.

دکتر اسدی‌فرد، مدیر کارگروه صنعت و بازار ستاد توسعه فناوری نانو در نشست تخصصی «کاربرد فناوری پلاسمای سرد در کاهش بار میکروبی گیاهان دارویی و فرآورده‌های آن» به سخنرانی پرداخت.